For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)

  1. Home
  2. พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
  • 1. พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
  • 2. พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
  • 1. พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
  • 2. พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)

คันโรโชยุถือกำเนิดในเมืองยานาอิและมีอายุกว่า 200 ปี โรงโชยุแห่งนี่คือตำนานที่ยังมีชีวิต มีการเปิดบางส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณชนเข้ามาเที่ยวชม นอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตโชยุแล้ว ที่นี่ยังจัดแสดงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายในอดีตอีกด้วย ดังนั้นคุณจะได้สัมผัสกับส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคด้วยเช่นกัน บางช่วงเวลาสามารถเข้าชมการผลิตโชยุจริงได้ เช่น การเตรียมผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายคันโรโชยุและฟุริคาเคะที่ปรุงจากโชยุได้อีกด้วย

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Yanai 3708 (Furuichi), Yanai City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานียานัยอิ เดิน 5 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลร้านโชยุซะคะวะ 0820-22-1830