For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

aromatic vinegar ทาจิบานะ

  1. Home
  2. aromatic vinegar ทาจิบานะ
  • 1. aromatic vinegar ทาจิบานะ
  • 1. aromatic vinegar ทาจิบานะ

aromatic vinegar ทาจิบานะทำตั้งแต่ปลายจนถึงช่วงต้นเดือนของเดือนกันยายนเดือนสิงหาคม by ส้มสีน้ำเงินเข้มเติบโตสักประมาณ 3 cm ที่ถูกหยิบที่ทุ่งนาส้มของโอะบะทะเคะ, ยะนะอิ-ชิที่มีภูมิอากาศอบอุ่นโดยธรรมชาติ
กับน้ำส้มสายชูส้มของธรรมชาติ มีส้มสำหรับตะแกรงสะเด็ดน้ำ 1 แก้วในหนึ่งแท่งนี้ 100%
แค่ระยะเวลาที่วัตถุดิบถูกจำกัดไว้ ถูกจำกัดตามจำนวนเกี่ยวกับขาย เพราะเรื่องการผลิตที่ไม่ได้มาครอบครองเป็นงานทำด้วยมือทั้งหมด
400 เยน 1 เล่ม

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองยานาอิ, จังหวัดยามากุจิ
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลโอบาทาเคะสมาคมการท่องเที่ยว 0820-45-2414